Výcvikové skupiny


A(M)
mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h
věk: od 15 let

 A1
1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
věk: od 16 let

A2
1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,
věk: od 18 let

A
1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem nad 35 KW
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
věk: od 24 let
nebo podmínka: řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla
a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2

B
motorová vozidla s max. přípustnou hmotností do 3500 kg a max. 8 míst k sezení kromě místa řidiče.
Smí být připojeno vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg. Jízdní soupravy s max. přípustnou hmotností soupravy do 3500 kg., nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg
Traktory a samojízdné prac. stroje s max. přípustnou hmotností do 3500 kg.
věk: od 18 let

B+E
jízdní soupravy složené z motorového vozidla skup. B a přípojného vozidla 
o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg,
věk: od 18 let
podmínka: držitel řidič. oprávnění skup.: B

C
motorová vozidla s s výjimkou traktorů s max. přípustnou hmotností nad 3500 kg. 
s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
věk: od 21 let
podmínka: držitel řidič. oprávnění skupiny: B

C+E
jízdní soupravy složené z motorového vozidla skup. C a přípojného vozidla a max. přípustnou hmotností nad 750 kg.
věk: od 21 let
podmínka: držitel řidič. oprávnění skupiny: C

D
motorová vozidla určená pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.
věk: 24 let
podmínka: Držitel řidič. oprávnění skupiny B nebo C
 
T
do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo
věk: od 17 let