Školení v Akreditovaném středisku

učebna na ul. Balzacova 6 

28.11.2023 od  7,00  hod.( přihlášení na kurz do 26.11.2023).

05.12.2023 od  7,00  hod.(                            obsazeno             ).

06.12.2023 od  7,00  hod.( přihlášení na kurz do 04.12.2023).

*28.12.2023 od  7,00  hod.( přihlášení na kurz do 27.12.2023).

09.01.2024 od  7,00  hod.( přihlášení na kurz do 07.01.2024).

10.01.2024 od  7,00  hod.( přihlášení na kurz do 08.01.2024).

*11.01.2024 od  7,00  hod.( přihlášení na kurz do 09.01.2024).

17.01.2024 od  7,00  hod.( přihlášení na kurz do 15.01.2024).

*18.01.2024 od  7,00  hod.( přihlášení na kurz do 16.01.2024).

23.01.2024 od  7,00  hod.( přihlášení na kurz do 21.01.2024).

25.01.2024 od  7,00  hod.( přihlášení na kurz do 23.01.2024).

30.01.2024 od  7,00  hod.( přihlášení na kurz do 28.01.2024).

31.01.2024 od  7,00  hod.( přihlášení na kurz do 29.01.2024).


*     školení ve Frýdku - Místku         ( areál TRANSDEV -  bývalé ČSAD FM a.s. )

V našem Akreditovaném středisku provádíme: vstupní i pravidelné školení řidičů z povolání pro skupiny ŘP. C,CE,D, 

Výcvik lze provádět i na splátky, výukový materiál k dispozici.

Běžné kurzy i individuální výuka.

 

Pravidelné školení

Tohoto školení jsou povinni se zúčastnit držitelé platného „Průkazu profesní způsobilosti řidiče“. Celkový rozsah školení představuje 35 hodin a je nutno jej absolvovat do konce pátého roku od data vydání průkazu.

Pravidelné školení se dělí do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

 

Vstupní školení

Vstupní školení pro získání „Průkazu profesní způsobilosti řidiče“. Toho je povinen se zúčastnit každý řidič nákladních vozidel nad 3,5 tuny a řidič autobusu převážející 9 a více osob (kromě řidiče), který není držitelem platného „Průkazu profesní způsobilosti řidiče“. Vstupní školení se provádíme výukou a výcvikem a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče.

Základní rozsah školení je v rozsahu 140 hodin pro všechny řidiče. Z toho je 130 hodin věnováno výuce 10 hodin výcviku.

Rozšířený rozsah školení provádíme v délce 280 hodin. Z nich pak 260 hodin představuje výuku a 20 hodin výcvik. Tomuto školení je povinen se podrobit řidič skupin C a C+E do 21 let, a řidič skupin D a D+E do 23 let.

Vstupní školení – Zvláštní část výuky pro novou skupinu

Je určeno řidičům, kteří absolvovali vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E, pokud chtějí řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a obráceně.

Zvláštní část výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění představuje 45 hodin. 35 hodin výuky a 10 hodin výcviku. Rovněž toto školení je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče.