Výcvikové skupiny

A(M)

a) motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 , nebo s výkonem el. motoru do 4 kW,

2. tříkolová se zdvihovým objemem motoru nepřevyšujícím 50 cm3 , nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem motoru nepřevyšujícím 50 cm3 , nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

věk: od 15 let

A1

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,

věk: od 16 let

A2

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,

věk: od 18 let

A

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem nad 35 KW

2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

věk: od 24 let

nebo podmínka: řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla

a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo

b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2

B

motorová vozidla s max. přípustnou hmotností do 3500 kg a max. 8 míst k sezení kromě místa řidiče.

Smí být připojeno vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg. Jízdní soupravy s max. přípustnou hmotností soupravy do 3500 kg., nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg

Traktory a samojízdné prac. stroje s max. přípustnou hmotností do 3500 kg.

věk: od 18 let

B+E

jízdní soupravy složené z motorového vozidla skup. B a přípojného vozidla

o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg,

věk: od 18 let

podmínka: držitel řidič. oprávnění skup.: B

C

motorová vozidla s s výjimkou traktorů s max. přípustnou hmotností nad 3500 kg.

s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

věk: od 21 let

podmínka: držitel řidič. oprávnění skupiny: B

C+E

jízdní soupravy složené z motorového vozidla skup. C a přípojného vozidla a max. přípustnou hmotností nad 750 kg.

věk: od 21 let

podmínka: držitel řidič. oprávnění skupiny: C

D

motorová vozidla určená pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.

věk: 24 let

podmínka: Držitel řidič. oprávnění skupiny B nebo C

T

do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

věk: od 17 let